Informācija par apkuri!

2017.gada 16.jūnijā tika noslēgts trīspusējs iepirkuma līgums par siltumenerģijas ražošanu un piegādi līdz Lizuma katlu mājai starp Gulbenes novada domi, Lizuma pagasta pārvaldi un SIA “Eko NRG”, no 2018.gada 15.janvāra  … Turpināt lasīt →