Informācija par apkuri!

2017.gada 16.jūnijā tika noslēgts trīspusējs iepirkuma līgums par siltumenerģijas ražošanu un piegādi līdz Lizuma katlu mājai starp Gulbenes novada domi, Lizuma pagasta pārvaldi un SIA “Eko NRG”, no 2018.gada 15.janvāra  sākta siltumenerģijas pieņemšana no SIA “Eko NRG”.
      Līgums paredz ka SIA “Eko NRG” divus gadus saražo un piegādā siltumenerģiju Lizuma pagasta katlu mājai par 22,77 EUR/MWh(megavatstunda) + PVN. Lizuma pagasta pārvalde turpina nodrošināt siltumenerģijas novadīšanu patērētājiem.  
Siltuma tarifā ietilpst:
– piegādātais siltums no SIA “Eko NRG”
– patērētā elektroenerģija,
– sūkņu un siltummezglu apkalpošana (remonts, apkope),
– pakalpojuma administrēšanas izdevumi (aprēķins, nosūtīšana, iekasēšana, tiesvedības izdevumi),
-remontdarbi siltumapgādes sistēmā,
– ārkārtas katla iekurināšana katlu mājā gadījumos kad tiek pārtraukta siltuma padeve no SIA “Eko NRG” (nepilna mēneša laikā divas reizes pa 12 stundām kurinājām paši).
Ar 2018.gada 1.februāri pārtraukta kurinātāja pienākumu veikšana diennakts režīmā.
2018.gada maija mēnesī tiks veikti aprēķini par iespējamajām siltuma tarifa izmaiņām (patreizējais 43,87 EUR par megavatstundu plus PVN) 
 

Lizuma pagasta pārvaldes vadītājs  Uģis Aigars

Comments are closed.