Kontakti

Lizuma pagasta pārvaldes vadītājs Uģis AIGARS, tālr.26404123, e-pasts ugis.aigars@lizums.lv

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no 10.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

Darbinieku tālruņi un elektroniskā pasta adreses

Galvenā grāmatvede Dace CĪRULE, tālr. 64497650, e-pasts dace.cirule@lizums.lvatvaļinājums no 14.augusta līdz 24.augustam.

Grāmatvede – uzskaitvede Zinta PLIENA , tālr. 64497653, e-pasts zinta.pliena@lizums.lvno

 aprīļa strādā pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās – atvaļinājums no 24.jūlija līdz 10.augustam.

Grāmatvede – kasiere Valda PŪCĪTE , tālr. 64497652, e-pasts valda.pucite@lizums.lvstrādā pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās.

Komunālās saimniecības vadītāja Silvija ZVAIGZNĪTE, tālr. 26346927, e-pasts silvija.zvaigznite@lizums.lvatvaļinājums no 2017.gada 7.augusta līdz 18.augustam.

Sporta darba organizatore Liene ĶIKUSTE, tālr. 22309449, e-pasts kikustel@gmail.com  

Lietvede, mājaslapas administratore Inta DĀRZNIECE, tālr. 64497649, mob.t. 26954822, e-pasts inta.darzniece@lizums.lv

Gulbenes novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Iveta AUDZIŠA, tālr. 64497651; mob.t. 27068947, e-pasts iveta.audzisa@lizums.lv 

Lizuma pagasta Velēnas un Sila kapsētu pārzine Liena VAĻĢE, tālr. 26387499, e-pasts liena.valge@inbox.lv   55.

Autovadītājs Ainārs DOMBROVSKIS, tālr. 29481615, – atvaļinājums no 3.jūlija līdz 17.augustam.

Autovadītājs Aigars Tilgass – atvaļinājums no 3.jūlija līdz 10.augustam.

Kultūras nama vadītāja Elita DŪTE,tālr. 29477005, e-pasts elita.dute@inbox.lvatvaļinājums no 1.augusta līdz 4.septembrim.

Kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja Līga Ozoliņa,tālr. 26954824, e-pasts ligaozolinazvt@inbox.lv – atvaļinājums no 1.augusta līdz 1.septembrim.

Gulbenes novada Lizuma pagasta bibliotēkas vadītāja Ligita OZOLIŅA, tālr. 64497654,e-pasts lizuma.biblioteka@gulbene.lv

Gulbenes novada Lizuma pagasta bibliotēkas Vecākā bibliotekāre Evita DĀRZNIECE – bērna kopšanas atvaļinājums.sts evita.darzniece@gulbene.lv

Gulbenes novada Lizuma pagasta bibliotēkas Vecākā bibliotekāre Maija JAUNBĒRZIŅA, tālr. 64497654, e-pasts maijajaunberzina@inbox.lv

Gulbenes novada lauku attīstības speciāliste Anita ROZENBERGA,

tālr.26541865, e-pasts: anita.rozenberga@llkc.lv

apmeklētājus pieņem katra mēneša otrās un ceturtās nedēļas otrdienā no plkst.9.00 līdz 12.00.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors kapteinis Kaspars TAURENIS, tālr. 25484683
Apmeklētājus Lizumā pieņem katra mēneša pirmajā trešdienā no plkst. 10.30 līdz 11.30

 

Komentāri ir slēgti.