Lizuma kultūras nams


“Klintis”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425
tālr. 64473875

Kultūras nama vadītāja Elita Dūte, tālr.29477005, e-pasts:  elita.dute@inbox.lv

Mākslinieciskās daļas vadītāja Līga Ozoliņa, tālr.26954824, e-pasts: ligaozolinazvt@inbox.lv

 

Lizuma kultūras namā 2016/2017.gada sezonā darbojās:

Lizuma jauktais koris

Diriģents Jānis Āboliņš, kormeistars Emīls Rusovs,koncertmeistare Līga Kļaviņa

Jauniešu deju kolektīvs „Veiksme”

Mākslinieciskā vadītāja Elita Dūte, koncertmeistars Osvalds Drancāns

Senioru deju kolektīvs „Ozoli”

Mākslinieciskā vadītāja Zaiga Mangusa, koncertmeistars Osvalds Drancāns

Sieviešu ansamblis „Zīle”

Vadītāja Anita Ledaine

Folkloras kopa „Ūdenszāles”

Vadītāji Aisma un Rihards Valteri

Lizuma Lauku kapela

Vadītājs Osvalds Drancāns

Amatnieku kopa „Laipa”

Vadītāja Līga Ozoliņa

Amatierteātris „Daiva”

Režisore Solveiga Vilka

Tautas mūzikas kolektīvs

Vadītājs Jānis Dimants

Grupa “Līdums”

Vadītājs Osvalds Drancāns

Ritma grupa vidējai un vecākai paaudzei

Vadītāja Sarmīte Vlodare

Gulbenes Mūzikas skolas Lizuma filiāle

Mūzikas skolotājas Gaļina Kosilo un Anita Ledaine

Komentāri ir slēgti.