Mūzikas skola

Gulbenes Mūzikas skolas Lizuma filiāle pastāv no 1988./89.m.g.Turpinām darbu arī 2016./2017.m.g.Jauno mācību gadu uzsāks 19 audzēkņi. Mūzikas skolā uzņem bērnus, kuriem ir vēlēšanās apgūt un mācīties mūziku,muzikālā dzirde, muzikālā atmiņa, ritma izjūta, emocionāla attieksme.Lai iegūtu Mūzikas skolas beigšanas apliecību,  jāmācās 8 gadi. Mācības ir par nelielu samaksu.

Lizuma filiālē var apgūt klavierspēli,solfedžo un mūzikas literatūru.Strādā 2 skolotājas Gaļina Kosilo un Anita Ledaine. Slodze,  apgūstot instrumenta spēli un teorētiskos priekšmetus, ir diezgan liela. Ne visi skolēni pabeidz mūzikas skolu, bet mēs lepojamies ar tiem audzēkņiem, kas beiguši Lizuma Mūzikas skolas filiāli un savu tālāko dzīvi saistījuši ar profesionālu mūziķa karjeru. Mūziķa profesiju izvēlējušies Ilze Zvaigznekalne(no Druvienas), Svetlana Papakule, Arvis Lapkovskis. Bērnu Mūzikas skolu Lizumā beiguši  Kristīne Grīnberga, Laura Vanaga, Zane Kostigova, Andis Strads,  Dace Ose, Zane Pērkone, Lauma Jeremite, Artūrs Ločmelis, Ritvars Sebris un vēl daudzi citi Lizumā atpazīstami jaunieši.

Komentāri ir slēgti.