Rekvizīti

Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvalde
reģ.Nr.90000026013, juridiskā adrese “Akācijas”, Lizums, Liuzma pag., Gulbenes nov., LV-4425

Ar 2017.gada 1.oktobri bezskaidras naudas norēķini tiek veikti caur Gulbenes novada domes norēķinu kontiem.

Maksājuma saņēmējs: Gulbenes novada dome, Reģ.Nr. 90009116327, juridiskā adrese: Ābeļu iela 2
Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
Norēķinu konti:
AS SEB banka, konta Nr.LV03UNLA0050014339919, bankas kods UNLALV2X
AS Citadele banka, konta Nr.LV41PARX0012592250001, bankas kods PARXLV22
AS SWEDBANK, konta Nr.LV52HABA0551026528581, bankas kods HABALV22

Maksājuma mērķī lūdzam noteikti norādīt rēķina numuru un maksātāja kodu (ja maksājums tiek veikts par citu personu).

Maksājumus skaidrā naudā pieņem Lizuma pagasta pārvaldes kasē.

Tālr./fakss 64497649, mob.t.26954822
e-pasts lizumapagasts@gulbene.lv

Comments are closed.