Rekvizīti

Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvalde
reģ.Nr.90000026013

PVN reģ.Nr.LV90000026013

“Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425
Norēķinu konts LV87UNLA0007011130915 AS SEB banka

Norēķinu konts LV82HABA0551022587513 AS Swedbank
Ziedojumu konts LV93UNLA0050015070649 AS SEB banka

Tālr./fakss 64497649, mob.t.26954822
e-pasts lizumapagasts@gulbene.lv

Komentāri ir slēgti.