Saruna par domes darbu un Lizuma pagastā risināmajām problēmām

Uz sarunu 26.oktobrī aicināja Gulbenes novada domes deputāti, Latvijas Zemnieku savienības biedri. Ceturtdienas pēcpusdienā kultūras namā bija ieradušies 45 iedzīvotāji. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš un domes deputāti Guna Pūcīte, Gunārs Ciglis un Stanislavs Gžibovskis aicināja uz diskusiju par problēmām un to iespējamiem risinājumiem. Vairāki iedzīvotāji pauda sašutumu par izveidojušos situāciju ar skolēnu pārvadājumiem Lizuma pagastā. Novada domes priekšsēdētājs skaidroja, kāpēc bija nepieciešams veikt izmaiņas pasažieru pārvadājumos un transportlīdzekļu izmantošanā novadā, kā arī apsolīja mēneša laikā dot argumentētu izvērtējumu situācijai ar skolēnu pārvadājumiem mūsu pagastā. Tika uzdoti jautājumi par ceļu kritisko stāvokli, apgaismojumu pie skolas gājēju pārejas un Dārza ielā, par ūdensapgādi internāta ēkai “Dzelmes”, par nepabeigtā bērnudārza graustu pagasta centrā, gājēju drošību ceļa posmā no Stepiņkalna uz Lizumu. Jautājumu skaidrojumus sniedza arī pagasta pārvaldes vadītājs Uģis Aigars. Vairākkārt tika uzsvērts, ka daudzu problēmu risināšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu novada domes budžetā nav, tāpēc arī patreizējās domes darbs ir vērsts uz maksimāli ekonomisku saimniekošanu. Bijušais Lizuma pagasta padomes priekšsēdētājs Aldis Strads aicināja deputātus būt apdomīgiem, pieņemot lēmumus par komunālās saimniecības centralizāciju, lai galarezultātā iedzīvotāji nenonāktu cietēja lomā. Deputāts Gunārs Ciglis sniedza vispusīgu skaidrojumu par valsts un pašvaldību budžeta veidošanu, deputāts Stanislavs Gžibovskis atzinīgi vērtēja pagasta uzņēmējdarbību un aicināja iedzīvotājus uzticēties un vērsties pēc palīdzības konkrētu jautājumu risināšanā, deputāte Guna Pūcīte uzsvēra savu vēlmi aktīvi aizstāvēt Lizuma pagasta intereses, vienlaikus aicinot iedzīvotājus būt ieinteresētiem visa novada izaugsmē un attīstībā.

Komentāri ir slēgti.