Izsludinātie projekti

  1. Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.

No š.g. 18.oktobra līdz 22.novembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai trīs investīciju atbalsta pasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” piektās kārtas pieejamais publiskais finansējums lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 7,5 miljoni eiro, bet lauku saimniecībām 75 miljoni eiro. Šajā atbalsta pasākuma kārtā ir vairākas izmaiņas. Piemēram, lai veicinātu investīciju ieguldīšanu klimatu pārmaiņu mazināšanas pasākumā, izmaiņas paredz piešķirt papildu atbalsta intensitāti kūtsmēslu krātuvju izveidei un pārbūvei, kā arī piespiedu ventilācijas sistēmas izveidošanai vai pārbūvei lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs. Ir precizēti nosacījumi par projektu atlases kritēriju punktiem. Tie tiks piešķirti investīcijām klimatu pārmaiņu mazināšanas pasākumiem. Tomēr turpmāk projektu atlases kritēriju punkti netiks piešķirti jauniem lauksaimniekiem. Jaunajiem lauksaimniekiem saglabāsies iespēja saņemt papildus atbalsta intensitāti par veiktajām investīcijām. Turpmāk precizēta maksimālās atbalsta intensitātes apjoms un tā nepārsniegs 70%. Jaunie nosacījumi arī paredz, ja šajā plānošanas periodā (LAP 2014-2020. gadam) pretendents ir jau iegādājies traktoru vai graudu kombainu vai arī uzņēmies saistības par to iegādi, tad otrreiz šādas tehnikas iegādi neatbalstīs.

Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem un prasībām pretendentiem pieejama  mājaslapā www.lad.gov.lv

__________________________________________________________________

       2. Kredītprocentu dzēšana.

No 2018.gada 1.oktobra līdz 20.oktobrim primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti, pretendenti, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai.

Minēto atbalstu var saņemt pretendenti par laikposmā no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 30.septembrim faktiski samaksātajiem īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem. Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4 procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 4 procentiem.

Iesniegumu var  iesniegt tikai izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). 

____________________________________________________________________

      3. No 1. oktobra sākas pieteikšanās bioloģiskajiem lauksaimniekiem atbalstam par dalību pārtikas kvalitātes shēmās.

LAD informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties valsts atbalstam par dalību pārtikas kvalitātes shēmās varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).
Instrukcija e-pakalpojuma izmantošanai pieejama EPS palīdzības sadaļā vai LAD mājaslapā. Atbalsta pieteikumam papildus ir jāpievieno De minimis iesniegums. To var izveidot EPS sadaļā Mans De minimis.
Pieteikumu iesniegšana notiks EPS no 1.oktobra līdz 1.novembrim. Lai pretendents varētu lietot EPS, viņam jābūt EPS lietotājam.

Bioloģiskās lauksaimniecības shēmā atbalsta saņemšanai var pieteikties pretendenti, kas ražo pārtikas produktus atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko ražošanu, kā arī kuru gala produkti ir nonākuši mazumtirdzniecībā vai tiek tieši piegādāti galapatērētāja

Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmā paredzēts:

  • Primārā produkta, tai skaitā biškopības produkta, ražotājam, kurš realizē mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam fasētus, marķētus un bioloģiski sertificētus produktus:
  • 110 euro apmērā – par viena bioloģiski sertificēta primārā produkta ražošanu;
  • 120 euro apmērā – par divu bioloģiski sertificētu primāro produktu ražošanu. Ja pretendents ražo vairāk nekā divus bioloģiski sertificētus primāros produktus, par katru nākamo bioloģiski sertificēto primāro produktu atbalsta summu palielina par 10 euro, bet ne vairāk kā līdz 160 euro vienam pretendentam. 

Lai saņemtu atbalstu pretendents laikposmā no kārtējā gada 1.oktobra līdz 1.novembrim Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) iesniedz iesniegumu. Atbalstu piešķir piecus gadus.

  • Pārtikas apritē iesaistītam uzņēmumam:
  • 600 euro apmērā – par viena bioloģiski sertificēta pārstrādes produkta ražošanu;
  • 850 euro apmērā – par divu bioloģiski sertificētu pārstrādes produktu ražošanu. Ja pretendents ražo vairāk nekā divus bioloģiski sertificētus pārstrādes produktus, par katru nākamo bioloģiski sertificēto produktu atbalsta summu palielina par 250 euro, bet ne vairāk kā līdz 2350 euro vienam pretendentam. 

Lai saņemtu atbalstu pretendents laikposmā no kārtējā gada 1.oktobra līdz 1.novembrim Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS)  iesniedz :

  • iesniegumu;
  • uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību;
  • ieņēmumus apliecinošu dokumentu kopijas vai to kopsavilkumu.

___________________________________________________________________

       4. Piedalieties un apmeklējiet izstādi – Lauksaimniecības un meža tehnika. Lauku sēta 2018 – Izstāžu kompleksā Rāmava – no 11. līdz 13. oktobrim!

Comments are closed.