Lizuma Tautskolai – 15

20.martā Lizuma vidusskolas mājturības kabinetā notika Lizuma Tautskolas sanāksme, kurā piedalījās Irēna Ābeltiņa, Aigars Uģis, Solveiga Vilka, Biruta Reizniece, Lāsma Reizniece, Sandra Klimone.  Patlaban Tautskolā ir 10 biedri : 8 fiziskas personas, 2 juridiskas personas. No šī gada Tautskolas atrašanās vieta ir Lizuma vidusskolas mājturības kabinets.

15 gadi – tas ir daudz vai maz….? Tika pārlūkota Lizuma Tautskolas pūra lāde, kuras neatlaidīga kaldinātāja 15 gadu garumā ir Lizuma vidusskolas direktore Irēna Ābeltiņa.

2004.gada 22.marta Lizumā izveidoja sabiedrisko organizāciju – Lizuma Tautskolu, kuras mērķis bija un ir joprojām ne tikai Lizuma iedzīvotāju, bet arī interesentu no apkārtējiem pagastiem mūžizglītošana.

Lizuma Tautskolas vadītāja Irēna Ābeltiņa savā prezentācijā klātesošos iepazīstināja ar paveikto.Vairāki desmiti interesentu ir piedalījušies Tautskolas organizētajās datorzinību, angļu valodas, ainavu veidošanas, auto vadīšanas, bioloģiskās lauksaimniecības, filcēšanas, pērļošanas u.c. kursos. Psihologu lekcijas, neirolingvistiskās programmēšanas un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības apmeklējuši vairāk kā 100 dalībnieki.

Lizuma Tautskolai izveidojusies noturīga draudzība ar Iliny pašvaldību Ungārijā.

2015.gadā Lizuma Tautskolā tika īstenota Gulbenes novada neformālās izglītības programma  “Mūžu dzīvo, mūžu mācies!” (Angļu valoda bez priekšzināšanām – 85 stundas, vācu valoda bez priekšzināšanām – 85 stundas, datorapmācība senioriem – 12 stundas) .

Savas pastāvēšanas laikā Tautskola iesaistījusies vairākos projektos: „INTERREG III B” (LLSA)

„FEM: Sieviešu uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā”, ES (LLSA) fonda projekts „Lauku iedzīvotāju – mājamatnieku apmācības un konsultācijas komercdarbības veicināšanai”
                Sakām paldies Lizuma Tautskolas dibinātājiem – Lizuma vidusskolas direktorei Irēnai Ābeltiņai, vecmātei Aijai Mikovai (Gulbene), psiholoģei Judītei Liepkalnei (Gulbene), uzņēmējai Vivitai Pozņakai, ritmikas skolotājai Dainai Greblei, aptiekas vadītāja Laimai Klimonai, lauksaimniecības konsultante Intai Serģei, amatniece Maijai Rautmanei. Pēc pārskata par Lizuma Tautskolas darba veikumu, notika jaunas vadības vēlēšanas. Vienbalsīgā balsojumā par Lizuma Tautskolas vadītāju tika ievēlēta Lizuma vidusskolas direktore Irēna Ābeltiņa. Tautskolas vadītājai vēlam spēku, enerģiju, jaunas idejas un veselību, lai īstenotu iesākto un realizētu nākotnes plānus!

Paulu Koelju saka: “Tas, ko tu meklē, tieši tāpat meklē tevi.” Aicinām mūsu pulkā ikvienu, kurš vēlas kaut ko jaunu uzzināt, izmēģināt, apgūt vai vienkārši iepriecināt sevi, jo, ko viens nespēj, to kopā ir vieglāk un interesantāk paveikt!

Sandra Klimone

dav

Komentāri ir slēgti.