Kontakti

 


Lizuma pagasta pārvaldes vadītājs Uģis AIGARS, tālr.26404123, e-pasts ugis.aigars@lizums.lv
Apmeklētājus pieņem pirmdienās no 10.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

Darbinieku tālruņi un elektroniskā pasta adreses

Komunālās saimniecības vadītāja Silvija ZVAIGZNĪTE, tālr. 64497652; mob.t. 26346927, e-pasts silvija.zvaigznite@lizums.lv
Grāmatvede-uzskaitvede Dace CĪRULE, tālr. 64497650, e-pasts dace.cirule@lizums.lv
Lietvede Zinta PLIENA , tālr. 64497649, e-pasts zinta.pliena@lizums.lv 
Sporta darba organizatore Dināra POPA, tālr. 28601004, e-pasts dinara.popa@lizums.lv
Apsīšu Jēkaba muzejmājas “Kalaņģi” pārzine Aiva KRAUKLE, tālr. 22001973
Lizuma pagasta Velēnas un Sila kapsētu pārzine Liena VAĻĢE, tālr. 26387499, e-pasts liena.valge@inbox.lv  


Lizuma kultūras nama vadītāja Elita DŪTE,tālr. 29477005, e-pasts elita.dute@lizums.lv 
Lizuma kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja Līga OZOLIŅA,tālr. 26954824, e-pasts ligaozolinazvt@inbox.lv


Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Inese PĒRKONE, tālr. 26954823 e-pasts inese.perkone@gulbene.lv
Pieņemšanas laiki šeit. 


Gulbenes novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Iveta AUDZIŠA, tālr. 64497651; mob.t. 27068947, e-pasts iveta.audzisa@lizums.lv 


Gulbenes novada Lizuma pagasta bibliotēkas vadītāja Evita DĀRZNIECE, tālr. 64497654,e-pasts lizuma.biblioteka@gulbene.lv


Gulbenes novada lauku attīstības speciāliste Anita ROZENBERGA,
tālr.26541865, e-pasts: anita.rozenberga@llkc.lv
apmeklētājus Lizumā pieņem katra mēneša otrās nedēļas otrdienā no plkst.10.00 līdz 11.00.


Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors kapteinis Kaspars TAURENIS, tālr. 25484683
apmeklētājus Lizumā pieņem katra mēneša pirmajā trešdienā no plkst. 10.30 līdz 11.30

 

Komentāri ir slēgti.