Lizuma vidusskola

“Pils”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425
tālr./fakss
64473732, mob.t. 29167399

e-pasts Lizuma.vidusskola@gulbene.lv

Direktore Irēna Ābeltiņa, mob.t. 29427494, e-pasts: Lizuma.vidusskola@gulbene.lv

Lietvede Rita Darģele, mob.t. 29167399, e-pasts: Lizuma.vidusskola@gulbene.lv  daiga.deksne@lizums.lv

2018./2019.mācību gadā (dati uz 01.09.2018.):
skolēnu skaits – 153,
5-gadīgie un 6-gadīgie – 32,
pirmsskolu apmeklē 46 bērni.

Skolā (kopā ar mazo bērnu grupiņām un interešu izglītību) strādā 33 pedagogi.
Skolas saimniecisko darbību nodrošina 23 tehniskie darbinieki.

Lizuma vidusskola piedāvā šādas izglītības programmas:

  1. vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111), apgūst bērni no 1,5 gadu vecuma;
  2. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611);
  3. pamatizglītības programmu (kods 21011111);
  4. speciālās pamatskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (01015611);
  5. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011);
  6. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programmu (kods 31013011);
  7. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011013).

 

Komentāri ir slēgti.