10.augusts Lizumā tika aizvadīts X Gulbenes novada senioru svētku noskaņās.

Svētki…Tie tuvojās,  kā vienmēr, nemanāmi. Vēl šķita, ka vakar plauka samtenes un doma par svētkiem bija tikai pumpurā, bet nu jau tie uzplaukuši un aizvadīti kā krāšņa saulespuķe Lizuma pagastā, no visas sirds iepriecinādami svētku dalībniekus visā dienas garumā.

Svētki bija  brīnišķīgi savā klusajā priekā, domīgajās skumjās un neatminamā mūžīgā noslēpumā, kuru vienmēr atnes un aiznes sev līdzi, apciemodami un apraudzīdami katru, kas vien atver tiem savu sirdi.

Tādi bija ikgadējie Gulbenes novada senioru svētki, kuri notikuši Jaungulbenē, Lejasciemā, Beļavā, Rankā, Litenē, Stāmerienā, Tirzā, Gulbenē un Druvienā. Šogad Lizumā. Nu jau desmitie!

Pateicamies visiem lizumniešiem, kuri palīdzēja ar savu darbu, padomu un sapratni svētku veidošanā:

 • Pateicības vārdi mūsu pagasta pārvaldes vadītājam Uģim Aigaram un mūsu pagasta ļaudīm: Normundam Vaļģim, Aigaram Ozoliņam, Uldim Vīzneram, Aināram Dambrovskim, Ivaram Bumburam, Marģerim Biseniekam, Antonam Ozoliņam, Valdim Graudiņam, Laurai Ģēģerei un Nikam Ozoliņam, kuri palīdzēja sakārtot svētku norises vietas,
 • mūsu senioru darba grupas vadītājai Dzirkstītei Baltiņai,
 • mūsu lieliskajām svētku vītņu pinējām Līgai Ozoliņai un Aīdai Eglei,
 • mūsu amatniecēm:
  • Sarmītei Stradei – mezgloti  linu dvieļu gali , cimdi,
  • Ilonai Skrūzmanei –  tamborēta piespraude,
  • Gundegai Ozoliņai – baltie tamborējumi,
  • Ligitai Žvartei – sveces, celu jostas, tamborētas  sedziņas,
  • Irēnai Jeramitei – tamborēti aizkari ,
  • Skaidrītei Burkitei – izšūts priekšauts, cimdi
  • Ilgai Gaugerei – cimdi – dūraiņi ar cilpiņām iekšpusē, sedziņa, augu krāsvielās krāsota dzija ,
  • Annai Kozlovskai – rakstainās un ziedainās jostas,
  • Elvīrai Birkovai – zeķes, rakstainie cimdi,
  • Dzirkstītei Baltiņai – zeķes ,
  • Elzai Dūtei – zīda apgleznošana  – ziedi,
  • Aīdai Eglei – filcēta glezna, sienas dekors,
  • Zaigai Papakulei – šalles, tamborētas rotas,
  • Kazimiram Papakulam– koka plauktiņi,
  • Gunai Vaivarei – zeķes, augu krāsās krāsota dzija,
  • Vinetai Gurevičai – cimdi – dūraiņi ar cilpiņām iekšpusē,
  • Vairai Briedei – izšūtas sievu cepures tautastērpiem,
  • Līgai Rimšai – cimdi – rakstainie dūraiņi,
  • Mirdzai Babrei – cimdi – rakstainie dūraiņi,
  • Aigai Ģēģerei – augu krāsās krāsota dzija,
  • Andai Vipulei – augu krāsās krāsota dzija,
  • Lāsmai Reizniecei – rotaļlieta “Miedziņš”,
  • Aijai Lošmelei – zeķes,
  • Astrīdai Zepai – zeķes,
  • Zinaīdai Kļaviņai – austas segas, rakstainās jostas, zeķes, lakats,
  • Ilzei Dambrovai – lielie lakati, apmetņi,
  • Līgai Ozoliņai – augu krāsās krāsota dzija.
 • pateicamies mūsu Santai Kalvei par materiālu atbalstu un Līvai Gindei  par lielisko dzelteno balonu sarūpēšanu svētkos,
 • mūsu plātsmaižu gatavotājām un svētku galda klājējām: Initai Juksei, Veronikai Dīvānei – Žīgurei , Gunitai Ozoliņai, Samantai Ozoliņai, Velgai Kostigovai, Gunai Vaivarei, Irēnai Jeremītei, Aigai Ģēģerei, Andai Vipulei, Mirdzai Babrei, Sarmītei Stradei,
 • mūsu novadpētniecības muzeja vadītājai Vairai Briedei un viņas palīdzei Lindai Kalvei,
 • mūsu Žagaru Madei- Laimai Klimonai,
 • mūsu Lizuma vidusskolas kolektīvam Irēnai Ābeltiņai, Vilnim Ābeltiņam, Aijai Ķerselei un Mārai Bērziņai,
 • mūsu vidējās paaudzes deju kolektīva dalībniekiem Laumai Markovai, Mārim Kaufeldam un Jāni Beitikam,
 • mūsu Vairai Briedei un Zinaīdai Kļaviņai par amatnieku izstādes iekārtošanu un tās uzraudzīšanu pasākuma laikā,
 • mūsu senioru kolektīvu “Zīle” un “Ozoli” dalībniekiem un to vadītājām Anitai Ledainei un Zaigai Mangusai,
 • mūsu lietvedei Zintai Plienai, Gulbenes novada ekonomikas nodaļas vadītājai Anitai Rauzai,
 • mūsu jauktā kora prezidentei un sieviešu ansambļa dalībniecei Inārai Morozovai un Elīnai Aģei par košo pīlādžu sarūpēšanu,
 • mūsu senioru deju kolektīva “Ozoli” dejotājiem Sandrai Klimonai, Inesei Starostinai un Jānim Klimonam, kuri nesa Gulbenes novada senioru karogu Velēnas baznīcā un svētku gājienā,
 • mūsu lauku kapelai Osvaldam Drancānām, Jurim Ločmelim, Ivetai Vīgantei, Maijai Beitikai un  Dīnai Drancānei.
Lai katrā saules zieda pumpurā,

Kas Tevi vaļā vērsis

Tur dzīvo silta cerība,

bet sirdī- pavasaris.

Lai katrā zaļā asniņā, kas vēlas atraisīties,

Tev atmirdz krūtīs ticība, kas palīdz sasildīties,

Kas palīdz brīžos grūtajos,

Ko Dievs mums reizēm sūta.

Lai katrā mirklī dzīvajā,

Tu jūti saulespuķes spēku,

Un atrodi to ceļu patieso,

Kas droši noderētu…..

Komentāri ir slēgti.