Pagasts

Lizuma pagasts izvietojies Vidzemes augstienes ziemeļaustrumu nomalē, Gulbenes novada rietumu daļā. Pagasta robežās atrodas divi lieli centri – Lizums un Velēna.

Platība 108 km2
Attālums līdz Rīgai – 170 km, līdz Gulbenei – 30 km.

Lizuma pagasts robežojas ar Gulbenes novada Lejasciema, Tirzas, Druvienas un Rankas pagastiem.

Iedzīvotāju skaits 01.09.2017. – 1407.

Reizēm mēdz sacīt, ka “Lizumā dzīvo laimīgākie cilvēki Latvijā”>>>

Pagasta ziemeļu daļa atrodas Tālavas zemienes Trapenes līdzenumā un ir bagāta ar mežiem un kūdrājiem, bet dienvidu daļa – Vidzemes augstienes Augšgaujas pazeminājumā, un ir pauguraināka. Vairāki pauguri pārsniedz 150 m augstumu – Pereškalns atrodas 182,1 m virs jūras līmeņa. Pagasta austrumu daļā netālu no Smiltenes – Gulbenes lielceļa atrodas Augstie kalni (151,4 m). Augsto kalnu meža masīvs 177 ha platībā noteikts kā dabas parks.

Pagasts nevar lepoties ar ūdeņu bagātību, tomēr cauri tā ziemeļu daļai 15 kilometru garumā līkumo Gauja, uzņemot Urieksti ar Radzupīti, Saliņupīti, Saltupīti un Asnupi. Ap Gauju daudz mežu, tās krasti vietām stāvi, skaisti, apkārtne gleznaina. Ap Velēnu krasti lēzeni. Pagasta austrumu daļā plūst Gosupe ar Zvanastrautu, Kaulupīti, Teļupīti, Rūceni un Isliņu, bet dienvidu daļā vijas Azanda, uzņemdama Kubuļupīti un Krācīti.

Apmēram pusi no pagasta teritorijas klāj meži. Par ainaviski vērtīgām tiek uzskatītas Apsīšu Jēkaba vietas ar Kalaņģiem, Gāršas ceļu, akmeni pie Norām, Uriekstes pļavas ar pilskalnu upes augstajā krastā, kā arī pagasta centra kultūrvēsturiskā ainava.

Daudzus pagasta ceļus ieskauj koku alejas. Baronu laikos stādītie ozoli aug abpus ceļam Velēna – Lizums, arī gar ceļu uz Kalējiem. Ozolu aleja stiepjas gar Velēnmuižas ceļu, pamatīgi ozoli aug Jaunzemu māju ceļa malās. Liepu aleja stiepjas abpus ceļam Velēna – Lizums no Gosupes līdz Stepiņkalnam. 1935.gada pavasarī iestādīti bērzi gar ceļu no Lizuma uz Kolaņģiem. Togad iestādīta arī birztaliņa Lizuma centrā pie Pasta dīķa. Pagājušā gadsimta 20-tajos gados stādītas abas bērzu birzītes ceļa Lizums – Grūšļi kreisajā pusē. 2017.gada pavasarī bērzu birztalas pie Lizums-Grūšļi ceļa nozāģētas, augšanai atstāti jaunie ozoliņi, kas paši iesējušies un vairākus gadus auguši lielo bērzu ēnā.

Vārdam Lizums ir vairāki skaidrojumi. Latviešu konversācijas vārdnīcā rakstīts, ka lizums – liela auguma cilvēks. Iespējams, pirmie pagasta iedzīvotāji patiešām bijuši augumā raženi. Otrs pieņēmums saistās ar cilvēku nodarbošanos. Senāk šajā apvidū bijis daudz mežu. Lai iekoptu zemes, cilvēkiem nācies izcirst lielas koku platības, tā radies līdums, vietējā izloksnē saukts līzums.

Comments are closed.