Tradīcijas

Lizuma pagastā laika gaitā izveidojušās tradīcijas:

 • Bērnības svētki (jūnija sākumā)
 • Mazo lizumniešu uzņemšana pagasta saimē
 • Māmiņu dienas svinēšana
 • Kultūras nama pašdarbības sezonas atklāšana
 • Pagasta Atzinības balvas pasniegšana 18.novembrī
 • Ziemassvētku egles iededzināšana
 • Lizuma jauktā kora  Ziemassvētku koncerts
 • Kultūras nama pašdarbības sezonas noslēgums
 • Pagasta senioru godināšana dzīves jubilejās
 • Rakstnieka Apsīšu Jēkaba piemiņas saglabāšana
 • Vakarēšanas Kalaņģos
 • Muzeja pēcpusdienas
 • Mirušo piemiņas un atceres pasākumi Sila un Velēnas kapsētās (kapusvētki Velēnas kapos jūlija pēdējā sestdienā; kapusvētki Sila kapos augusta otrajā svētdienā; svecīšu vakars Velēnas kapos septembra trešajā sestdienā, svecīšu vakars Sila kapos oktobra otrajā sestdienā)
 • Jura Grīnberga kausa izcīņa volejbolā
 • Lieldienu kauss volejbolā
 • Velobrauciens “Pretī Lizuma vasarai”
 • Draugu kauss futbolā
 • Smilšu volejbola turnīrs

 

Komentāri ir slēgti.