Velēnas luterāņu draudze

„Kalniņi”, Velēna, Lizuma pag., Gulbenes nov., LV-4415

Dievkalpojumi notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā plkst.14.00

Mācītājs Ilgvars Matīss, tālr. 20383881, e-pasts: ilgvarsx@inbox.lv

Draudzes priekšniece Laila Uiska, mantzine Vivita Tutina, draudzes priekšnieces vietniece un kasiere Ligita Bumbure, diakonijas darba vadītāja Gunta Stradiņa, revīzijas komisijas locekles Inita Apsīte un Ligita Žvarte. 

Draudzes priekšnieces Lailas Uiskas telefona Nr. 28785002.

Draudzes pārziņā ir Sila un Velēnas kapi.

Lizuma pagasta Velēnas un Sila kapsētu pārzine Liena Vaļģe, tālr. 26387499.

No 20.marta līdz 26.martam kapu pārziņa pienākumus veic Ligita Žvarte,tālr. 26496355.


Ja vēlaties finansiāli atbalstīt Velēnas draudzi un baznīcu, savu ziedojumu varat veikt ar pārskaitījumu:

Velēnas evaņģēliski luteriskā baznīca

Reģ.Nr. 90000089428

 

Komentāri ir slēgti.