Vilis Zvaigznītis

Vilis Zvaigznītis dzimis 1913.gada 8. martā Cēsu apriņķa Lizuma pagasta “Kalaņģos”. Vecāku, tēva Kārļa un mātes Emmas nodarbošanās – lauksaimniecība. Pēc Lizuma pamatskolas beigšanas, turpināja izglītību Rīgas 2.valsts ģimnāzijā, kuras kursu beidza 1933.gadā un sāka studijas Latvijas Valsts universitātes ķīmijas fakultātē. Studiju gaitā radās pārtraukumi materiālu apstākļu un obligātās karaklausības dēļ. Universitātes pilnu kursu līdz ar akadēmiskajiem gala pārbaudījumiem beidzis 1944.gadā ar inženiera ķīmiķa grādu. 1944.gada rudenī mobilizēts fašistiskās Vācijas armijā un nosūtīts darbos uz Rietumpoliju, bet 1945.gada pavasarī atpakaļ uz Latviju, kur atbrīvots. Pēc filtrācijas iziešanas – dokumentu noskaidrošanas, atgriezies dzimtajā pagastā un strādājis Lizuma spirta dedzinātavā, izpildot dažādus pienākumus (ķīmiķis, kalpotājs) līdz šī vieta štatu samazināšanas dēļ tika likvidēta 1948.gadā, pēc tam strādājis ceļu pārvaldes 3.rajonā kā strādnieks.

Jau mācoties pamatskolā, Vilim radusies interese par literatūru un mākslu, tomēr dzīves un darba apstākļu dēļ pievērsies dzejai tikai padomju laikā, kad par viņa dzejas konsultanti kļuvusi Tautas dzejniece Mirdza Ķempe. Dzejoļi un īsproza publicēti žurnālā ”Karogs” un Gulbenes rajona laikrakstā „Dzirkstele”. Mākslas studijā Rīgā vispirms mācījies glezniecību, tad tēlniecību. Skulptūrās Vilis nereti izmantojis latviešu tautas pasaku velna tēlu. Zināmākā Viļa Zvaigznīša velna skulptūra ir Gosupes velns, vēl viena skulptūra atrodas Lizuma centrā pie Aptiekas. Viļa Zvaigznīša daudzajiem dotumiem pieskaitāmas arī lieliskās runas dāvanas un izkoptā valoda. Par Viļa Zvaigznīša daudzpusīgo mākslinieka talantu liecina Gulbenes vēstures un mākslas muzejā un Lizuma vidusskolas novadpētniecības muzejā apskatāmās kolekcijas. Miris 1997.gada 20.janvārī, apglabāts Lizuma pagasta Sila kapos.

Komentāri ir slēgti.