Mūzikas skola

 

 

Foto: Gulbenes Mūzikas skolas Lizuma klavieru klases audzēkņi, absolventi un skolotāji 30 gadu jubilejas pastāvēšanas pasākumā 2018. gada 29. aprīlī.

Gulbenes Mūzikas skolas Lizuma filiāle pastāv no 1988./89.m.g.

Arī 2017./2018.mācību gada pirmā skolas diena bija prieka pilna. Skolotājas Anita Ledaine un Līga Kļaviņa tika apdāvinātas košiem rudens ziediem. Pēcpusdienas saulītē tapa arī šī gada pirmā kopīgā audzēkņu, skolotāju un vecāku fotogrāfija.

2018./2019.mācību gadā Gulbenes Mūzikas skolas Lizuma vidusskolas filiāles klavierklasē mācīsies astoņpadsmit audzēkņi.

Mūzikas skolā uzņem bērnus, kuriem ir vēlēšanās apgūt un mācīties mūziku,muzikālā dzirde, muzikālā atmiņa, ritma izjūta, emocionāla attieksme.Lai iegūtu Mūzikas skolas beigšanas apliecību,  jāmācās 8 gadi. Mācības ir par nelielu samaksu.

Lizuma filiālē var apgūt klavierspēli,solfedžo un mūzikas literatūru.Strādā 2 skolotājas – Līga Kļaviņa un Anita Ledaine. Slodze,  apgūstot instrumenta spēli un teorētiskos priekšmetus, ir diezgan liela. Ne visi skolēni pabeidz mūzikas skolu, bet mēs lepojamies ar tiem audzēkņiem, kas beiguši Lizuma Mūzikas skolas filiāli un savu tālāko dzīvi saistījuši ar profesionālu mūziķa karjeru. Mūziķa profesiju izvēlējušies Ilze Zvaigznekalne(no Druvienas), Svetlana Papakule, Arvis Lapkovskis. Bērnu Mūzikas skolu Lizumā beiguši  Kristīne Grīnberga, Laura Vanaga, Zane Kostigova, Andis Strads, Dace Ose, Zane Pērkone, Lauma Jeremite, Artūrs Ločmelis, Ritvars Sebris, Austra Dūte un citi Lizumā zināmi jaunieši.

Komentāri ir slēgti.