Izglītība

“Skolu sākums pagastā meklējams jau senos zviedru laikos, kad 1640.gadā Lizuma krogū dzīvoja skolotājs, kas svētdienās noturējis arī dievkalpojumus. 1680.gadā skolotāja atalgošanai jau piešķirta zeme un skolotājam uzcelts atsevišķs dzīvoklis. Šī ir Velēnas draudzes skola, kura pēc Ziemeļu kara postījumiem atkal atjaunota, un tagad viņa ir II pakāpes pamatskola. Abas tagadējās skolas celtas pagājušā gadu simteņa 60 gados (citāts attiecas uz 1930.-tiem gadiem- I.D.). Ar nākošo mācību gadu pašvaldība nolēmusi abas skolas apvienot un pašreiz tā lielu vērību piegriež 6-klasīgās pamatskolas izbūvei, kurā ierīko visas labierīcības – kā centrālo apkurināšanu, kanalizāciju un elektrisko apgaismošanu.” (Cēsu apriņķis: Dzīve un darbs., R.1937.)

1868.gadā Lizumā tika nodibināta četrklasīgā pagastskola, kuras absolventi varēja turpināt mācības Velēnas draudzes skolā, kur bija sešas klases.

Rīdūžu pamatskola (Velēnā) atvērta 19. gadsimta 90. gados, 1962.gadā pārdēvēta par Velēnas pamatskolu, bet 1971.gadā slēgta.

1997.gadā Lizuma vidusskola atzīmēja 60.gadadienu kopš Lizuma pagastskolas un Velēnas draudzes skolas apvienošanas un darbības uzsākšanas Lizuma pilī.

Komentāri ir slēgti.