Lizuma jauktais koris

Attēlā – Lizuma jauktais koris Alūksnes, Balvu un Gulbenes jaukto koru atlases skatē lielkoncertam “Zvaigžņu ceļā” 2018.gada 22.aprīlī

Lizuma jauktais koris  Lizuma kultūras namā darbojas no 1880.gada.

2015. gadā Lizuma jauktajam korim nosvinējām 135 gadu jubileju.

Koris katru gadu sagatavo Ziemassvētku koncertu programmas, piedalās Gulbenes novada, LNKC organizētajos pasākumos, Lizuma pagasta un starptautiskos pasākumos. Uzstājušies sadraudzības pilsētās Rouge (Igaunija), Rietavas (Lietuva), Mažeiķi (Lietuva), Čehijā un Austrijā. Katru gadu uzņem draugu korus Lizumā, šie koncerti vienmēr ir lieliski, kuri sagādā māksliniecisko baudījumu klausītājiem un izpildītājiem. Ar krāšņiem koncertiem nosvinēta kora 5 un 20 gadu jubilejas. Piedalījušies visos Vispārējos Dziesmu un deju svētkos sākot no tā dibināšanas gada.

Aizvadītajā Balvu, Alūksnes un Gulbenes starpnovadu jaukto koru skatē A grupā ieguva I pakāpes diplomu. Ar saviem priekšnesumiem piedalījās LR proklamēšanas 99 gadadienas pasākumā Lizumā, Ziemassvētku ieskaņas koncertā Smiltenē, sagatavoja Ziemassvētku koncertu “Sieku prieka Ziemassvētkos”, sadziedāja Lizumā ar dziesmas draugiem no Smiltenes un Rīgas, Madonas pūtēju orķestra pavadībā, piedalījās Gulbenes Mūzikas skolas direktores Austras Veikšānes piemiņas pasākumā “Vēstules Austrai” Gulbenes KC. Bija XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu svētku dalībnieki Rīgā.

Comments are closed.