Vidējās paaudzes deju kolektīvs

Lizuma vidējās paaudzes deju kolektīvs pēc 30. marta koncerta Gulbenes kultūras centrā. Vadītāja: Zaiga Mangusa

Lizumā vidējās paaudzes deju kolektīvs izveidojās 1994.gadā rudenī, kad Lizuma kultūras namā Dainuvītes Putniņas bijušie jauniešu deju kolektīva dejotāji, kopā ar savu iemīļoto deju skolotāju, uzsāka jaunu pašdarbības sezonu, lai atkal ļautos dejotpriekam.
Tā, kopā ar Dainuvīti Putniņu, nodejoti gandrīz piecpadsmit gadi.

Pēc Dainuvītes Putniņas Lāsma Skutāne turpināja viņas iesākto, bet, mainoties laikam un dejotāju dzīvēm, vidējās paaudzes deju kolektīvs savu darbību 2011.gadā pārtrauca.

Šogad 2018./2019. gada sezonā Lizumā atkal ir izveidojies vidējās paaudzes deju kolektīvs. Lielāka daļa dejotāju ir Dainuvītes Putniņas skolnieces, Elitas Dūtes, audzēkņi. Elita deju nozarē Lizumā nostrādājusi divdesmit piecus gadus un nu ir izaugusi jauna dejotāju vidējā paaudze.

Lizuma vidējās paaudzes deju kolektīva mākslinieciskā vadītāja Zaiga Mangusa.

Comments are closed.