Lizuma kultūras nams


“Klintis”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425
tālr. 64473875

Kultūras nama vadītāja Elita Dūte, tālr.29477005, e-pasts:  elita.dute@lizums.lv

Mākslinieciskās daļas vadītāja Līga Ozoliņa, tālr.26954824, e-pasts: ligaozolinazvt@inbox.lv

Pašdarbības kolektīvu nodarbību plāns

Lizuma kultūras namā 2017./2018.gada sezonā darbosies:

Lizuma jauktais koris
Diriģents Jānis Āboliņš, kormeistars Emīls Rusovs,koncertmeistare Līga Kļaviņa

Jauniešu deju kolektīvs „Veiksme”
Mākslinieciskā vadītāja Elita Dūte, koncertmeistars Osvalds Drancāns

Senioru deju kolektīvs „Ozoli”
Mākslinieciskā vadītāja Zaiga Mangusa, koncertmeistars Osvalds Drancāns

Sieviešu ansamblis „Zīle”
Vadītāja Anita Ledaine

Folkloras kopa „Ūdenszāles”
Vadītāji Aisma un Rihards Valteri

Lizuma Lauku kapela
Vadītājs Osvalds Drancāns

Amatnieku kopa „Laipa”
Vadītāja Līga Ozoliņa

Amatierteātris „Daiva”
Režisore Solveiga Vilka

Tautas mūzikas kolektīvs

Vadītājs Jānis Dimants

Grupa “Līdums”
Vadītājs Osvalds Drancāns

Ritma grupa vidējai un vecākai paaudzei
Vadītāja Sarmīte Vlodare

Gulbenes Mūzikas skolas Lizuma filiāle
Mūzikas skolotājas Anita Ledaine un Līga Kļaviņa

Komentāri ir slēgti.