Lizuma Tautskola

Vadītāja Irēna Ābeltiņa, tālr. 28683027, E-pasts: irena3@inbox.lv

Biedrība Lizuma Tautskola (2019. – 2021. gads) >> skatīt

Neliels atskats uz Lizuma Tautskolas aizvadītajiem 15 darbības gadiem >> skatīt

Darbības uzdevumi:
Iedzīvotāju pašapziņas celšana
Garīgo, ekonomisko un sociālo zināšanu pilnveidošana
Maznodrošināto iedzīvotāju integrēšana sabiedrībā
Bioloģiskās lauksaimniecības popularizēšana
Ģimenes prestiža paaugstināšana un veselīga dzīves veida veicināšana
Jauno ģimeņu izglītošana 

Savas zināšanas Tautskolā papildina ne tikai Lizuma iedzīvotāji, bet arī interesenti no apkārtējiem pagastiem.

Lizuma Tautskolai izveidojusies noturīga draudzība ar Iliny pašvaldību Ungārijā.

2015.gadā Lizuma Tautskolā tika īstenota Gulbenes novada neformālās izglītības programma  “Mūžu dzīvo, mūžu mācies!” (Angļu valoda bez priekšzināšanām – 85 stundas, vācu valoda bez priekšzināšanām – 85 stundas,
datorapmācība senioriem – 12 stundas) – 1200 EUR.

Savas pastāvēšanas laikā Tautskola iesaistījusies vairākos projektos:

„INTERREG III B” (LLSA)

„FEM: Sieviešu uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā”,

ES (LLSA) fonda projekts „Lauku iedzīvotāju – mājamatnieku apmācības un konsultācijas komercdarbības veicināšanai”
Ar Kopienu iniciatīvu fonda atbalstu izremontētas Tautskolas telpas pagastmājas 2.stāvā, kas 2016.gada vasarā tika pielāgotas Lizuma pagasta bibliotēkas vajadzībām.

No Lizuma Tautskolas vēstures

Lizuma Tautskola dibināta 2004.gada 22.martā.
Tautskolas dibinātājos – vecmāte Aija Mikova (Gulbene), psiholoģe Judīte Liepkalne (Gulbene), uzņēmēja Vivita Pozņaka, Lizuma vidusskolas direktore Irēna Ābeltiņa, ritmikas skolotāja Daina Greble, aptiekas vadītāja Laima Klimona, lauksaimniecības konsultante Inta Serģe, amatniece Maija Rautmane.

Vairāki desmiti interesentu piedalījušies Tautskolas organizētajās datorzinību, angļu valodas, ainavu veidošanas, auto vadīšanas, bioloģiskās lauksaimniecības, filcēšanas, pērļošanas u.c.kursos. Psihologu lekcijas, neirolingvistiskās programmēšanas un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības apmeklējuši vairāk kā 100 dalībnieki.

Noorganizētas vairākas tikšanās ar rakstniekiem Laimu Muktupāvelu, Māru Svīri, Vladimiru Kaijaku, ar erudītām mediķēm Jolantu Mazūri un Aiju Mikovu.

Tautskola piedalās Latvijas Lauku sieviešu apvienības rīkotajos pasākumos un dalās pieredzē par pieaugušo mūžizglītības attīstīšanu Lizumā.

 

Comments are closed.