Pārvalde

Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvalde ir Gulbenes novada pašvaldības iestāde.

Pārvaldes darbība notiek saskaņā ar Nolikumu.

Pagasta pārvaldes pārraudzībā ir Gulbenes novada Lizuma vidusskola.

Pārvaldes sastāvā ir struktūrvienības:

Lizuma kultūras nams

Lizuma sporta zāle

Pārvaldes pārziņā ir komunālā saimniecība (siltumapgāde, ūdenssaimniecība, pašvaldības īpašumu apsaimniekošana, ceļu uzturēšana).

Pārvaldes ēkā atrodas Gulbenes novada Lizuma pagasta bibliotēka.

Pārvaldes ēkā apmeklētājus pieņem Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Inese Pērkone.

Pārvaldes ēkā apmeklētājus pieņem Gulbenes novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Iveta Audziša.

Gulbenes novada lauku attīstības speciāliste Anita Rozenberga (tālr.26541865, e-pasts: anita.rozenberga@llkc.lv)

 

 

 

 

Comments are closed.