Maksas pakalpojumi

Gulbenes novada pašvaldības lēmumi par maksas pakalpojumiem

Gulbenes novada pārvalžu maksas pakalpojumi komunālās saimniecības jomā

Ar Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada 30.augusta domes sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 48§) no 2019.gada 1. janvāra noteikta sekojoša maksa par Gulbenes novada Lizuma pārvaldes sniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu:

Pakalpojuma nosaukums Cena bez PVN (euro/MWh) PVN (euro) Kopā (euro)
Maksa par siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem fiziskām personām 41,33 4,96 46,29
Maksa par siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem juridiskām personām 41,33 8,68 50,01

Ar lēmumu var iepazīties šeit.

Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksa

Maksas pakalpojumi Gulbenes novada domē un pagastu pārvaldēs

 

 

Comments are closed.