Lizuma vidusskolas attīstības biedrība

“Pils”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425

reģ.Nr.40008040872

 

2015.gadā

Ziedojumi un dāvinājumi 1738 EUR apmērā.

Īstenotie projekti

ELFLA “Mūzikas instrumentu iegāde vokāli instrumentālā ansambļa vajadzībām un interesentu apmācība ģitārspēlē”, 3912 LVL. Nopirktas 3 ģitāras, bungu komplekts, sintezators ar visu papildaprīkojumu un bezvadu mikrofoniem.

ELFLA Lizuma centra un valsts nozīmes kultūras pieminekļa – Lizuma muižas pils (Lizuma vidusskolas) apkārtnes sakopšanas tehnikas iegāde“, 6749,56 LVL, pagasta līdzfinansējums 1500 LVL. Nopirkts mūsdienīgs inventārs parka sakopšanai – raideris “Stiga”ar visu uzkares inventāru, sniega pūtējs, malkas skaldītājs, trimmeris, rokas zāles pļāvējs ( nozagti, ierosināta krimināllieta).

VKPAI Lizuma muižas pils Zilās zāles sienu restaurācija/rekonstrukcija, 3000 LVL, pagasta līdzfinansējums 1000 LVL

VKKF  Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Lizuma muižas pils Zilās zāles dekoratīvās apdares restaurācija/ rekonstrukcija“, 2000 LVL, Oškalni Celtniecība līdzfinansējums 543.17 LVL

2011.gads ELFLA “Sporta materiālās bāzes sakārtošana Lizuma vidusskolā”, 3352,24 LVL (301,25 LVL sponsoru finansējums). Iegādāts sporta inventārs, formas tērpi, akcents uz slēpju komplektu iegādi.

 

Lizuma vidusskolas attīstības biedrības 15 gadu darbības laikā piesaistītie finanšu līdzekļi

Gads Ziedojumi naudā un mantiskie ziedojumi Projektu līdzekļi
1999. 813.70  
2000. 1391.80  
2001. 1170.00  
2002. 2503.00  
2003. 648.00  
2004. 2937.37  
2005. 755.00  
2006. 239.00  
2007. 847.00  
2008. 658.00 VKKF 3000.00 ( pils pamatu hidroizolācija)
2009. 1162.67 JA projekts” ETNO-TECHNO-EMO” 8836.91
2010. 362.48  
2011. 1242.53 ELFLA 3352.23 (t.sk. līdzfinansējums 335.00 no uzņēmējiem) (Sporta inventārs)
2012 378.00 ELFLA   6562.98 ( t.sk. LPP 1617.22) ( Parka sakopšanas tehnika)
2013. 523.00 VKKF    2000.00 (Zilās zāles durvis)ELFLA  3912.00 ( Mūzikas instrumenti)

VKPAI   3000.00 (Zilās zāles sienas) 

2014. 700.00 VKPAI 1000 EUR ( Zilās zāles grīdas izpēte)
KOPĀ 16331.55 LVL 30664.12 LVL + 1000.00 EUR

 

Komentāri ir slēgti.