Aicinām iesaistīties brīvprātīgajā darbā!

Brīvprātīgais darbs Gulbenes novadā ir bijis aktuāls jau vairāk nekā desmit gadus. Ir bijusi izstrādāta brīvprātīgā darba sistēma, kuru īstenojot, par brīvprātīgajiem kļuva un brīvprātīgā darba pieredzi guvuši gan jaunieši, gan viņu vecāki, gan seniori. Kopš 2020.gada tika uzsākts darbs pie Gulbenes novada brīvprātīgā darba sistēmas uzlabošanas. Kopš novembra notikušas divas tikšanās gan ar brīvprātīgā darba īstenotājiem un organizatoriem, gan bijušajiem un potenciālajiem brīvprātīgajiem, kā arī izstrādāts Gulbenes novada brīvprātīgā darba sistēmas vadlīniju projekts, kur kā koordinators tiek minēts Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” (turpmāk – GNJC “Bāze”). Tāpēc 2021.gada 25.maijā GNJC “Bāze”, iepriekš apzinot brīvprātīgā darba piedāvājumu no novada iestādēm un organizācijām, aicināja uz informatīvu tikšanos ikvienu, kuram būtu saistoši veikt brīvprātīgo darbu šajā vasarā Gulbenes novada teritorijā.

Šobrīd vasaras periodā ir iespēja pieteikties uz 30 dažādām brīvprātīgā darba aktivitātēm, ko piedāvā sociālās aprūpes centrs “Alejas”, Gulbenes novada bibliotēka, Gulbenes novada kultūras pārvalde un pagastu kultūras nami, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs, Sociālais dienests, GNJC “Bāze” un tā struktūrvienības, biedrības “tabureTE” un “1st Place”.

Informācija par aktuālajiem piedāvājumiem tiek apkopota un publicēta GNJC “Bāze” mājas lapā, www.labisbabis.lv sadaļā “Jaunumi” – “Vietējais brīvprātīgais darbs”, kur vasaras laikā arī tiks pievienoti aktuālie brīvprātīgā darba piedāvājumi, ja tādi parādīsies.

Tāpat vēlamies informēt, ka Gulbenes novada pašvaldība kā dalībnieki piedalās brīvprātīgo kustības “#vieglipalīdzēt” pilotprojektā vietējas kopienās, kura ietvaros tiek strādāts pie tā, lai brīvprātīgā darba piedāvājumus varētu apkopot aplikācijā “Zelos”, kurā ikviens, kurš ir reģistrējies, varēs saņemt ziņu par aktuālajiem piedāvājumiem Gulbenes novada teritorijā. Aicinām ikvienu interesentu izmēģināt aplikāciju “Zelos” reģistrējoties kā brīvprātīgajam https://paliec-majas.lv/priecajamies-ka-esi-piekritis-klut-par-brivpratigo/ .

Lai pieteiktos kļūt par brīvprātīgo vai ir kādi citi jautājumi saistībā ar brīvprātīgo darbu, aicinām sazināties ar GNJC “Bāze” projektu vadītāju Leldi Vilku, rakstot: lelde.vilka@gulbene.lv vai zvanot uz tālr. +371 28653482 .

Komentāri ir slēgti.