Aizvadīti Ziemassvētku pasākumi Lizumā

Arī rīta saule mums dāvājusi svētku prieku, raidot gaismas staru debesīs.

Lai Laimīgs Jaunais gads visiem, īpaši tiem, kuri palīdzēja tos kopīgi veidot: Aigaram Celmiņam ar ģimeni, daudzdzīvokļu nama “Balsti” iedzīvotājiem, Ainai Rautmanei, Dagnim Sudzanam, Inesei Bergai, Raivim Bergam, Elmāram Ūdrim, Aigaram Ozoliņam, Inesei Dambei, Andrejam Cīrulim, Uģim Aigaram, Ivaram Roziņam, Evitai Šuljai, Ilzei Dīvānei ar ģimeni, Līgai Ozoliņai, Ligitai Zitānei, Evitai Dārzniecei, Lizuma jauktajam korim un koncerta “Ziemas laiks” vadītājai Aismai Valterai. Šoreiz izdziedājām Emīla Rusova orģināldziesmas. Bija skaisti. Paldies mazajiem ķekatniekiem: Lienei, Arnim, Kitijai un Tomasam.

Par muzikālo noformējumu Lizuma centrā rūpējās Dzintars Abakoks.

Paldies visiem par svētku sajūtu. Gaismu projekcijas Lizumā veidoja Ivars Saide ar savu komandu!

Foto: Eva Āboliņa

Comments are closed.