Gatavo salmus ekoloģiskai būvniecībai un ēku restaurācijai.

Lizumnietis Jānis Pūcītis īsteno LEADER projektu,  

 “ Salmu un niedru kūlīšu ražošana jumtu materiālam” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes  19.2.1. “vietējās ekonomikas stiprināšanas  iniciatīvas” ietvaros  , kurā ar pļaujmašīnu – kūlīšu sējēju un vieglās auto piekabi, kas iegūta par projekta naudu, var sākt pļaut rudzus un tos sasiet kūlīšos uz lauka.

Ar pļāvēju – kūlīšu sējēju vēl nav veikta pat puse darba salmu sagatavošanai jumtam, no vārpām tiks izkulti graudi, atdalītas nezāles un salmu stiebri tiks sasieti kūlīšos, kuru apkārtmērs ir 60 centimetri. To dara otra salmu pārstrādes iekārta, kas atvesta no Dānijas. Kūlīšus ir paredzēts eksportēt, jo salmu trūkums ir jūtams gan Dānijā, gan Zviedrijā un citās Eiropas valstīs. 

SIA “Janis ECO B&C” liek salmu un niedru jumtus, ražo salmus, restaurē vējdzirnavas un vēsturiskas ēkas.  Ziemas mēnešos varēs pļaut niedres, kuras arī var izmantot jumta segumam un eksportēt šīm mērķim.

Par projekta naudu ir iegādāta pļaujmašīna – kūlīšu  sējējs un piekabe, kurā to pārvadāt. Caur “Satekas” projektu un ar LADa  atbalstu projektam ir 70 procentu apmēra finansējums.

Komentāri ir slēgti.