Izmaiņas maksas pakalpojumiem par ūdensapgādi no šī gada 1. novembra un par siltumapgādi no 2019. gada 1. janvāra.

Gulbenes novada pārvalžu maksas pakalpojumi komunālās saimniecības jomā

Ar Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada 30.augusta domes sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 48§) no 2019.gada 1. janvāra noteikta sekojoša maksa par Gulbenes novada Lizuma pārvaldes sniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu:

Pakalpojuma nosaukums Cena bez PVN (euro/MWh) PVN (euro) Kopā (euro)
Maksa par siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem fiziskām personām 41,33 4,96 46,29
Maksa par siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem juridiskām personām 41,33 8,68 50,01

Ar lēmumu var iepazīties šeit.

Par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

Ar Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada 28.jūnija domes sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 33§) no 2018.gada 1. novembra noteikta sekojoša maksa par Gulbenes novada Lizuma pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu:

Pakalpojuma nosaukums Cena bez PVN (euro/m3) PVN (euro) Kopā (euro)
Maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām 1,04 0,22 1,26
Maksa par kanalizācijas pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām 1,27 0,27 1,54

Ar lēmumu var iepazīties šeit.

Lūgums skaitītāja rādījumus nodot līdz 1.datumam Silvijai Zvaigznītei – tel. 64497652,  mob.t. 26346927, e-pasts silvija.zvaigznite@lizums.lv
Vadītāja komunālās saimniecības jomā ar šā gada 1. oktobri strādā:
                            otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8:00 – 17:00
                            piektdienās no 8:00 – 16:00

Comments are closed.