Latvijas Meža īpašnieku biedrība organizē konkursu „Sakoptākais mežs”

Latvijas Meža īpašnieku biedrība piekto gadu pēc kārtas organizē konkursu „Sakoptākais mežs”. Ar konkursa palīdzību vēlas apzināt un izcelt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, sniegt iespēju meža īpašniekiem dalīties savā pieredzē, attīstīt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un veicināt sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu.

Konkursa nolikums, papildu informācija par pieteikšanos un vērtēšanas kritērijiem pieejama šeit: https://mezaipasnieki.lv/lv/sakoptakais-mezs-2021.

Komentāri ir slēgti.