Lizuma deju kolektīvi sekmīgi aizvada deju skati Gulbenē.

13.aprīlī notika Gulbenes novada senioru, vidējās paaudzes un jauniešu deju kolektīvu skate.
Pirmo reizi Lizuma vēsturē skatē piedalījās trīs visu paaudžu deju kolektīvi: senioru deju kolektīvs “Ozoli”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dārda” un jauniešu deju kolektīvs “Veiksme”.
Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Dārda” tā bija pirmā skate.
Dejotāju sniegums tika atzinīgi novērtēts.
Žūrijas komisiju ļoti iepriecināja skaistie tērpi, par ko visi kolektīvi ieguva augstāko novērtējumu.
Paldies dejotājiem, deju kolektīvu vadītājām, līdzjutējiem, atbalstītājiem, Aigai Ģēģerei, Līgai Ozoliņai un visiem par ieguldīto darbu un labiem vārdiem.
Apsveicam un lepojamies ar mūsu dejotājiem!

Komentāri ir slēgti.