Lizuma jauktais koris pārstāv Gulbenes novadu XV Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Toronto

XV Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Toronto Gulbenes novadu pārstāvēja Lizuma jauktā kora dziedātāji.
Latvijas simtgadei veltīto XV Latviešu dziesmu un deju svētku sauklis bija “Viena dziesma, viena deja… viena tauta!”.
Dziesmu svētki ilga no 4.jūlija līdz 7. jūlijam, koncertiem notiekot Sv. Paula Trīsvienības baznīcā, Kērnera zālē un “Mattamy” pasākumu centrā.
Dziesmu svētku kulminācija – kopkora koncerts – notika 6. jūlijā “Mattamy Athletic Centre”. Kopkorī iesaistīsies arī tikko beigušās 2×2 latviešu jauniešu nometnes kora projekta dalībnieki.
Koncertā skanēja gan Latvijas kormūzikas iecienītākie darbi, gan arī jauni darbi, ko sacerējuši jauni latviešu komponisti no Kanādas, ASV, Austrālijas un Latvijas.
Kanādā sajutāmies kā starp savējiem. Hiltona viesnīcā tirdziņā sastapām Lizumā ražotos “Dimdiņkāpostus” un “Skrīveru saldumus”.
Dziesmu svētku virsdiriģente Vizma Maksiņa lūdza pasveicināt Gulbeni, īpaši Donātu Veikšānu. Svētku rīcības komitejas dalībnieki priecājās par Gulbenes novada nosūtītajiem suvenīriem, Lizuma gardo konfekti “Gotiņa”, kura tika nobaudīta ar īpašu sajūtu, un mūsu amatnieku darbiem. Koncertmeistares Līgas Kļaviņas vīra gatavotajām karotēm un Latvijas amatnieku linu izstrādājumu.
Pateicamies par izrādīto interesi un sapratni, dziedātājiem dodoties uz Toronto: Līgai Vītolai, Antrai Sprudzānei, Lienītei Reinsonei, Anitai Rauzai, Uģim Aigaram, Laumai Makarei, Egonam Kliesmetam, Ritai Gargažinai un Maijai Leimanei.
Nākamie Latviešu Dziesmu un Deju svētki 2022.gadā Minesotā ASV.

Komentāri ir slēgti.