Lizuma karogam būt!

No sirds pateicamies visiem ziedotājiem, kuri atbalstīja projekta “Lizuma karogam būt!” īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2000 (divi tūkstoši), no kuriem biedrības “SATEKA” izsludinātajā mazo projektu konkursā 2022 “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!”, biedrība Lizuma Tautskola kopā ar Lizuma kultūras namu  iesniedza projektu “Lizuma karogam būt!” un ieguva finansējumu 500 eiro. Lizuma pagasta uzņēmēji SIA “Kraujas Z”, SIA “Brīvzemnieki” un Z/S “Velēna” piešķīra līdzfinansējumu 600 eiro. Atsaucoties aicinājumam, līdz 21. jūnijam tika saziedoti 1195 eiro. Kopā šī projekta īstenošanai piesaistīts finansējums 2295,00 EUR apmērā. No saziedotajiem līdzekļiem 900,00 euro tiks novirzīti projekta īstenošanai, 295 euro tiks izlietoti karoga kāta un karoga statīva iegādāšanai.
Gaidīsim visus 2022.gada 13.augustā Lizuma pagasta svētkos “Ar saknēm Lizumā”, kurā piedzīvosim īpašu notikumu – Lizuma ģerboņa un karoga iesvētīšanu.
Uz tikšanos Lizumā! Lai skaisti svētki!

Comments are closed.