Lizuma kultūras namā noslēgusies gada sākumā uzsāktā akcija “Sapnis par mēģinājumiem”

Lizuma kultūras namā noslēgusies gada sākumā uzsāktā akcija “Sapnis par mēģinājumiem”- Lizuma kultūras nama darbinieku sveiciens mūsu pašdarbības kolektīviem:

  • Lizuma jauktajam korim,
  • JDK “Veiksme”,
  • SDK “Ozoli”,
  • VPDK “Dārda”,
  • Folkloras kopai “Āravieši”,
  • amatnieku kopai “Laipa”,
  • amatierteātrim “Daiva”,
  • sieviešu ansamblim “Zīle”,
  • Lizuma lauku kapelai
  • Tautas muzikantu orķestrim.

Ekspozīcijas iekārtoja Līga Ozoliņa.

.

Komentāri ir slēgti.