Lizuma Tautskola piedāvā iespēju apgūt angļu valodu D.Lārmanes vadībā

C:\Users\DAINA\Desktop\Digitālais mārketings\Logo_final.jpg

Varbūt mājsēdes laikā ir vērts izmantot šo Lizuma Taustskolas piedāvājumu sadarbībā ar D.Lārmani? Interesēties pa telefonu 28683027

Biznesa prezentācijas angļu valodā

 Kursa apjoms 40 akadēmiskās stundas.

Tēmas:

  1. Biznesa prezentāciju mērķis un veidi (2 akad. stundas).
  2. Prezentācijas plānošanas soļi (2 akad. stundas).
  3. Strukturēta satura veidošana (2 akad. stundas).
  4. Noderīgs vārdu krājums, frāzes angļu valodā (6 akad. stundas).
  5. Pārliecināšanas paņēmieni (6 akad. stundas).
  6. Forma un vizuālā tēla veidošana (4 akad. stundas).
  7. Prezentēšana (4 akad. stundas).
  8. Kļūdas prezentāciju veidošanā (2 akad. stundas).
  9. Jaunākās tendences prezentāciju pielietojumā (4 akad. stundas).
  10. Praktiskais darbs – individuālas prezentācijas izstrāde(konsultācijas) un prezentēšana (8 akad. stundas).

Piedāvātais nodarbību grafiks

2 nodarbības nedēļā (1 nodarbība -2 akadēmiskās stundas jeb 1,5 astronomiskās stundas)

10 nedēļas sākot ar novembra pirmo nedēļu līdz janvāra trešajai nedēļai (izņemot divas nedēļas Ziemassvētku laikā).

Par nedēļas dienām un nodarbību laiku vienosimies kursu sākot.

Komentāri ir slēgti.