Paldies par dāvāto prieku Lizuma pagasta dižjubilāriem!

Sakarā ar personas datu aizsardzības ieviešanas, Lizuma pagasta dižjubilāru pasākumi vairs nevarēs notikt kā līdz šim…

Tādēļ vēlamies teikt lielu paldies visiem tiem, kuri piedalījās šo skaisto svētku organizēšanā un kuri palīdzēja dāvāt prieku Lizuma pagasta senioru dižjubilāriem!

Lizuma kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja Līga Ozoliņa. Viņa katram senioru dižjubilejas pasākumam rada jaunus un skaistus noformējumu, kuri dod īpašu svētku sajūtu. Tā ir tikai pie mums! Ja nepieciešams, kāds padoms tehniskās vai galdniecības lietās, savu padomu māksliniecei nekad neliedz amatnieks Aigars Ozoliņš.

Mūsu lieliskās saimnieces – Inita Jukse un Ieva Ogorodova – allaž iepriecina mūs ar savām tortēm! Kā gan jubileju svinēšana var būt bez gardā salduma?

Visus šos gadus, kopš Lizuma kultūras namā tiek organizētas dižjubilāru svinības, skaistas dāvanas un ziedus senioru dižjubileju pasākumos sarūpēja mūsu Santa Kalve. Katrs zieds un katra dāvana vienmēr piemeklēta ar īpašu gādību, lai saņēmējam būtu prieks. Arī citos pasākumos, kad vien nepieciešama Santas palīdzība, to vienmēr saņemam, komplektā ar pievienoto vērtību – Santas smaidu.

Mūsu Lizuma muzikanti katram jubilāram veltīja sirdij tīkamu melodiju.
Šajos sešos gados prieku gaviļniekiem sagādāja Lizuma lauku kapela, Lizuma sieviešu ansamblis “Zīle”, grupa “Līdums” un grupa “Ceļavējš”, Lizuma tautas muzikantu orķestris, Lizuma popgrupas
mazās dziedātājas un Lizuma vidusskolas vokāli instrumentālā grupa “Tikmēr kamēr”.

Kā arī, liels paldies Evai Āboliņai par katra skaistā pasākuma iemūžināšanu fotogrāfijās.

Paldies Jums visiem par dāvāto prieku Lizuma pagasta dižjubilāriem!

Komentāri ir slēgti.