6.martā Lizuma kultūras namā tika izdejots XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku lieluzveduma “Saule vija zelta rotu” deju repertuārs

6.martā  Lizuma kultūras namā tika izdejots XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku lieluzveduma “Saule vija zelta rotu” deju repertuārs un kopīgi noklausījāmies Lizuma 5.-9.klašu koris dziesmu izpildījumu.
Lizuma vidusskolas direktore sveica koncerta dalībniekus un vēlēja veiksmi, neatlaidību, mērķtiecību, lai iegūtu iespēju kļūt par svētku dalībniekiem.
 XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku devīze ir “Nāc gavilēt”. Mēs kopīgi uzgavilējām:

 • Balvu Kultūras un atpūtas centra jauniešu deju kolektīvs “Rika”, mākslinieciskais vadītājs Agris Veismanis,
 • Cēsu pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centra” TDK “Randiņš”, mākslinieciskā vadītāja Sandra Bārtniece,
 • Gulbenes 2 vidusskolas deju kolektīvs “Dzirkstīte”, mākslinieciskā vadītāja Dzintra Kokareviča,
 • Gulbenes 2. vidusskolas deju kolektīvs “Liedars”, mākslinieciskā vadītāja Dace Freimane,
 • Gulbenes 2. vidusskolas deju kolektīvs “Kostiiņš”, mākslinieciskā vadītāja Dace Freimane,
 • Tirzas pamatskolas deju kolektīvs “Tirzas tūdaliņš”, mākslinieciskā vadītāja Iveta Eiduka,
 • Lejasciema PII “Kamenīte” sagatavošanas grupas bērnu tautisko deju kolektīvs, mākslinieciskais vadītājs Jānis Matisons,
 • Lizuma vidusskolas JDK “Veiksme” studija, mākslinieciskā vadītāja Elita Dūte,
 • Lizuma kultūras nama JDK “Veiksme”, mākslinieciskā vadītāja Elita Dūte,
 • Lizuma vidusskolas 5.-9.klašu koris, diriģente Liena Vaļģe, koncertmeistare Līga Kļaviņa ,
 • Sanitai Kadancevai un Vairai Briedei par mūsu ciemiņu no Cēsīm uzņemšanu un interesantajām ekskursijām.

Bauskā sākās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates, kas noslēgsies 25. aprīlī Jelgavā. Visā Latvijā šajā laika periodā notiks 40 skates, tajās piedalīsies 20 800 potenciālie Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki, kas dejo 1020 deju kolektīvos, tostarp arī 5 diasporas deju kolektīvi, kuri apgūs koncertrepertuāru, lai pretendētu uz piedalīšanos lielkoncertā. Viskuplāk tautas deju skatēs tiks pārstāvēta Rīga ar 3760 dejotājiem, Ogres novads ar 628 dejotājiem, Jelgavas pilsēta ar 500 dejotājiem, Madonas novads ar 452 dejotājiem un Tukuma novads ar 442 dejotājiem.
Veiksmi visiem bērniem, skolotājiem un vecākiem, gatavojoties lielajam notikumam!

Foto: Eva Āboliņa

Komentāri ir slēgti.