Atzīmējot mākslinieka J. Brektes 100 jubileju, aicinām piedalīties vizuālās mākslas konkursā “Akvarelis. Māksliniekam Jānim Brektem – 100”

Art Studio Peahen sadarbībā ar Gulbenes Mākslas skolu! IZLSLUDINA Vizuālās mākslas konkursu “Akvarelis. Māksliniekam Jānim Brektem – 100”
Atzīmējot mākslinieka J. Brektes 100 jubileju, aicinām piedalīties vizuālās mākslas konkursā – iepazīt mākslinieka darbus, vērot, izjust dabas un cilvēka radītās pasaules mijiedarbību, tēlainību un pārmaiņas, pētīt dažādus akvareļglezniecības paņēmienus un apjaust akvareļa tehnikas burvību.
Vēlamies rosināt konkursa dalībniekus gleznot tikpat veikli, atraisīti un virtuozi, kā to mūža garumā darīja talantīgais mākslinieks !

Konkursa tēma:
1. Pilsēta
2. Lauku ainava
3. Klusā daba

Konkursa rīkotāji:
Gulbenes Mākslas skolas
Lizuma mākslas klase
Ilona un Patricija Brektes
Biedrība “Peahen”

Konkursa uzdevumi:
1. Iepazīt un izzināt gleznotāja, mākslinieka novadnieka Jāņa Brektes (1920 – 1985) devumu un nozīmi latviešu mākslas vēsturē.
2. Rosināt bērnus un jauniešus uz radošu pašizteikšanos akvareļglezniecības tehnikā, veicināt akvareļa tehnikas iespēju izpēti un dažādu izteiksmes līdzekļu apguvi.
3. Stimulēt sabiedrības izpratnes veidošanos par mākslas nozīmi radošas personības veidošanās procesos.
4. Radīt iespēju ideju, iespaidu un pieredzes apmaiņai konkursa dalībniekiem, pedagogiem un māksliniekiem.

1. Konkursam tiek pieņemti tikai oriģināldarbi
2. Dalībnieki iesniedz divdimensiju darbus –
A3 formātā ( 30 x 42cm) vai A2 formātā (42 x 60 cm)

PILNS KONKURSA NOLIKUMS: pielikumā, vai arī rakstīt uz peahenstudio@gmail.com nosūtīsim Jums .pdf failu!

Komentāri ir slēgti.