Gulbenes novada jaunieši radījuši dokumentālo filmu “Gulbene-Rīga-brīvība”


“Vidzemes kultūras programmas 2020” projekta “Uguns dzelzi mīkstu taisa”
ietvaros ir tapusi dokumentālā filma “Gulbene-Rīga-brīvība” par mūsu novadnieku barikāžu stāstiem. Filmas autori ir mūsu novada jaunieši – viņu vidū lizumnietis Raivis Rautmanis – kurus konsultēja kino jomas profesionāļi, projektu realizēja Gulbenes novada vidusskola sadarbībā ar Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeju.

Filmā intervija ar lizumnieti Baibu Mezīti.
Filmas tapšanā piedalījies Lizuma pagasta jaunietis Raivis Rautmanis.

Filmas epizodēs: Ieva Ogorodova

Projekta laikā dalījās atmiņās par barikāžu laiku: Aldis Strads, Laima Klimona, Ilmārs Klimons, Aigars Martinovs, Jānis Bokta.

No šodienas un turpmāk visas dienas – skaties Gulbenes novada jauniešu veidoto filmu “GULBENE-RĪGA-BRĪVĪBA”. Lielisku skatīšanos 33 minūšu garumā un lielisku būšanu Latvijā ik sekundi!

Paldies visiem par darbu un atbalstu!

Paldies Vidzemes plānošanas reģionam, Valsts kultūrkapitāla fondam, Gulbenes novada vidusskolai, 1991. gada barikāžu muzejam. #vidzemeskultūrasprogramma2020

https://www.youtube.com/watch?v=_Y4TkgkbrNI&t=812s

Komentāri ir slēgti.