Lizuma dejotāji un kora dziedātāji piedalās dažādos pasākumos


11.janvārī JDK “Veiksme” devās uz kopmēģinājumu Gulbenes 2.vidusskolā, kur kopā ar dejas “Grābrin grābu siena pļavu” horeogrāfi Ilonu Bogdanovu un 2.vidusskolas deju kolektīvu strādāja pie autores dejas.


Lizuma jauktā kora dziedātāji Gulbenes KC Gulbenes novada senjoriem izpildīja Lizumā sagatavotā Ziemassvētku koncerta “Ticot, mīlot un gaidot” II daļu, savukārt vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dārda” lieliski un aizrautīgi koncertēja Meirānos.

Komentāri ir slēgti.