Sadancis “Danču dančus dancojot”

25.janvārī Lizuma kultūras namā pulcējās Gulbenes novada jauniešu, vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvi.
Kopā 13 deju kolektīvi: JDK “Zelta Rūsiņš”, “Poga”, “Litenietis”, “Zeija”, “Tirza” un “Malduguns”, vidējās paaudzes deju kolektīvi: “Ratiņš”, “Apinītis”, “Dārda” un “Unce”, kā arī senioru deju kolektīvi “Ozoli”, “Vērdiņš” un “Avots”.
Koncerta dalībniekus sveica Gulbenes novada Kultūras pārvaldes vadītāja Gundega Ķikuste, tika nofilmēts kopīgs dejotāju sveiciens  lieliskajam deju pedagogam Kārlim Ventam, viņa skaistajā dzīves jubilejā, sirsnīgu un pateicības pilnu dejotāju aplausu piepildīts.
SDK “Vērdiņš” dejotāja Iveta Roziņa bija sagatavojusi lieliskus pateicības vārdus Edītei Ķikustei . Šis koncerts tika veltīts viņai.
Lizuma pagasta pārvaldes vadītājs Uģis Aigars pateicās kolektīviem par
ieguldīto ilggadīgo, neatlaidīgo darbu radot vienmēr jaukus priekšnesumus un pasniedza Lizuma Pateicības zīmes lieliskajām deju kolektīvu vadītājām, kuras veic šo smago, bet skaisto darbu. Lizumā viņas bija tikai piecas, bet
lielā zāle bija  pilna  dejotāju.
Katrs dejotājs var būt lepns, ka viņš pieder pie Gulbenes novada brīnišķīgās, kuplās dejotāju saimes!

Komentāri ir slēgti.