Sākusies balsošana Gulbenes novada pašvaldības projektu konkursā – Lizums startē ar projektu “Bērnu atpūtas zonas labiekārtošana un āra trenažieru ierīkošana Lizumā “

No šodienas ir atvērta balsošana Gulbenes novada pašvaldības projektu konkursā! Ikviens Gulbenes novadā deklarētais iedzīvotājs, kurš būs sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu, var balsot par vienu sev tīkamāko projekta ideju tikai vienu reizi, izvēloties vienu no šiem veidiem:klātienē Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gulbenes novada pagastu pārvaldēs, bibliotēkās un kultūras namos;elektroniski interneta vietnē balso.gulbene.lv atbilstoši autorizācijas noteikumiem;izmantojot balsošanas talonu Gulbenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Gulbenes Novada Ziņas”.Divas nedēļas pēc balsojuma uzsākšanas tiks publicēts starpbalsojuma rezultāts.Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības pārliecināties par balsojuma autentiskumu. Ja persona būs balsojusi vairākas reizes, visi šīs personas veiktie balsojumi tiks anulēti.Projektus, kas būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu, īstenos Gulbenes novada pašvaldība ciešā sadarbībā ar projekta idejas autoru, iekļaujoties iepriekš minētajā budžetā.

https://balso.gulbene.lv/projekti/bernu-atputas-zonas-labiekartosana-un-ara-trenazieru-ierikosana-lizuma?fbclid=IwAR0nBudKZvEbkZhnD70AvaM_7jbHXBerDisoPct61zWxN9Bg9Z5je5hGt2Y

Komentāri ir slēgti.