Talka Lizuma 14. maijā

Pie Lizuma autobusu pieturas atjaunoti un ierīkoti apstādījumi, skaisti sarindojušies dekoratīvie krūmi, uzbērta melnzeme, iesēts zālājs un dāsns pavasara lietus aplaistīja jaunos stādījums.