Izmaiņas maksas pakalpojumiem par ūdensapgādi no šī gada 1. novembra un par siltumapgādi no 2019. gada 1. janvāra.

Gulbenes novada pārvalžu maksas pakalpojumi komunālās saimniecības jomā Ar Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada 30.augusta domes sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 48§) no 2019.gada 1. janvāra noteikta sekojoša maksa par Gulbenes novada … Turpināt lasīt →